Anasayfa  |   Biz Kimiz ?  |   Hizmetlerimiz       
   
Anasayfa Şirket Profili Referanslar İletişim Linkler

Sitede Ara   

 

 
  Anasayfa | Hizmetlerimiz | Flotasyon Testleri
 

Hizmetlerimiz | Flotasyon Testleri

Sülfürlü ve oksitli cevherlerin ya da endüstriyel minerallerin masa üstü flotasyon testleri yüksek doğrulukta gerçekleştirilir.Test programı, müşterinin de istekleri doğrultusunda, fiziksel (boyut dağılımı, katı konsantrasyonu, karıştırma koşulları, vb) veya kimyasal (ayarlayıcılar ve toplayıcıların kombinasyonlarının kullanılması) parametrelerin değiştirilmesi vasıtasıyla istenilen derinlikte ele alınabilir. Bu şekilde uygulanan bir test programı sayesinde:

- flotasyona ait termodinamik ve kinetik parametrelerin belirlenmesi
- flotasyon koşullarının optimizasyonu
- cevher yatağının değişik kısımlarının flotasyon davranışının belirlenmesi
- flotasyon kimyasallarının irdelenmesi

gibi konulara açıklık getirilir.

Masa üstü flotasyon tesleri, istenirse “Lock Cycle” test yöntemleri gibi prosedürler kullanılarak sürekli çalışma koşullarındaki performansı gösterecek şekilde genişletilebilir

MinPro, detaylı bir flotasyon test programı için gerekli tüm diğer yardımcı altyapıya (kırıcılar, öğütücüler, elekler, örnekleme ekipmanı, değirmenler, test elekleri, pH ve Eh metreler, filtre düzenekleri, fırınlar, vb) sahiptir.


 


  Araştırma Geliştirme
Cevher Homojenizasyonu ve Örnekleme
Boyut ve Element Dağılımı Analizleri
Pülp`lerin ve Kolloidal Çözeltilerin Elektroforetik Özelliklerinin Tayini
Flotasyon Testleri
Liç Uygulamaları
Asidik Maden/Kaya Drenajı Belirlenmesi ve Atık Yönetimi
Verilerin İstatistiksel Analizi
  Danışmanlık
Danışmanlık Hizmetleri
 
Anasayfa  |   Şirket Profili  |   Hakkımızda  |   Hizmetlerimiz  |   Referanslar  |   Linkler  |   İletişim
Gülbahçe Mah. IZTEKGEB A6 Binası No:3 İYTE Kampüsü - Urla/İZMİR
Tel: +90 232 765 9025 Mobile: +90 506 253 7889